***20 lat minęło...***

Dnia 12 lutego 2010 r. 20-te urodziny obchodziło Przedszkole Nr 8 w Krasnymstawie.

        W uroczystości uczestniczyli m.in. Burmistrz Krasnegostawu - Andrzej Jakubiec, Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw - Bogusław Kalinecki, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krasnystaw - Anna Wiśniewska, Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Krasnystaw - Marcin Ciechan, dyrektorzy krasnostawskich szkół, przedszkoli i żłobka oraz sponsorzy i rodzice.
 


             Część oficjalną poprowadziła p. Beata Kalita, która pokrótce przedstawiła historię przedszkola, przypomniała skład kadry która 20 lat temu rozpoczynała swoją przygodę z naszym przedszkolem a także osiągnięcia dzieci i główne zadania jakie przed sobą stawiają pracownicy placówki w pracy dydaktyczno- wychowawczej.


 
 

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Marta Korowaj, która podziękowała wszystkim gościom za liczne przybycie, ale przede wszystkim za owocną współpracę z organami nadzorującym i prowadzącymi przedszkola, wsparcie środowiska lokalnego, rodziców i sponsorów, które motywuje do dalszej pracy. Podkreśliła także, że satysfakcją za wysiłek włożony w tak trudną i odpowiedzialną pracę jest szczery uśmiech szczęśliwego dziecka.

Z okazji jubileuszu przedszkola przyznano tytuł Honorowego Przyjaciela Przedszkola. I tak:

*za pomoc w organizacji i funkcjonowaniu naszej placówki szczególne podziękowania złożono pod adresem Urzędu Miasta, organu prowadzącego, na ręce Pana Andrzeja Jakubca – Burmistrza Miasta Krasnegostawu. Podziękowano za dbałość i troskę o lepsze warunki dla rozwoju powierzonych dzieci, modernizację budynku, wyposażenie sal i ogrodu przedszkolnego.

*Lucynie Szczyrbie starszemu wizytatorowi z Kuratorium Oświaty Delegatura w Chełmie za wspomaganie i ukierunkowywanie pracy pedagogicznej

*Bożenie Gawron Prezesowi ZNP za owocną współpracę

*Marcinowi Ciechanowi Przewodniczącemu Komisji Oświaty Rady Miasta Krasnystaw i rodzicowi w jednej osobie

*EUROEDUKACJI za wspieranie inicjatyw i owocną współpracę

Podziękowano również Rodzicom za życzliwość, pomoc i zaangażowanie w organizację imprez, uroczystości, wsparcie zadań i przedsięwzięć.

Szczególne podziękowania skierowano pod adresem księdza proboszcza par. Matki Bożej Pocieszenia Waldemara Tarachy za odprawienie Mszy Św. w intencji pracowników przedszkola, dzieci i ich rodziców z okazji jubileuszu placówki. Podziękowano także Dyrektorom zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli, instytucji oświatowo-wychowawczych za owocną współpracę.


 


Po podziękowaniach przyszedł czas na gratulacje i życzenia ze strony gości, składane na ręce Pani Dyrektor Marty Korowaj. Na koniec po wszystkich wystąpieniach goście mięli okazję podziwiać część artystyczną w wykonaniu przedszkolaków, która była słodkim akcentem przed degustacją urodzinowego tortu.


 
20-lecie przedszkola to ważne wydarzenie i wielka uroczystość, nie tylko w naszej placówce, ale również w środowisku lokalnym. Już od 20 lat przedszkole realizuje swoją misję pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi od 3 do 6 lat. Przedszkole to pierwszy i najważniejszy etap w edukacji małego człowieka. Placówka uczy, kształtuje i rozwija osobowość, charakter, zainteresowania i uzdolnienia najmłodszych a wiek przedszkolny jest okresem najważniejszym, bo otwartym i chłonnym na poznawanie ludzi i świata.

19 lutego 1990 roku o godz 6-ej nasze przedszkole rozpoczęło swoją działalność. Do 4 oddziałów przyjęto 120 dzieci. Początki nie były łatwe. Zagospodarowanie terenu wokół budynku, placu zabaw, kącików zainteresowań o salach wymagało wiele wysiłku i pracy nie tylko ze strony pracowników ale także rodziców. Przez 20 lat funkcjonowania przedszkola mury placówki opuściła ponad 750 absolwentów.

Od początku istnienia, przedszkole aktywnie uczestniczyło z życiu miasta promując placówką na zewnątrz. Braliśmy udział w imprezach, uroczystościach, przeglądach, spartakiadach, turniejach, konkursach, akcjach charytatywnych organizowanych w środowisku lokalnym. W ostatnim dziesięcioleciu dzieci uczestniczyły w między –przedszkolnych imprezach organizowanych przez przedszkola pod patronatem Urzędu Miasta przy współpracy z KDK-iem pod hasłem:

*„Przedszkolak bezpieczny na drodze”

*Przegląd jasełek, obecnie przegląd kolęd i pastorałek

*:”Cudze chwalicie swego nie znacie”

*konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej

*”Przegląd Piosenki Biesiadnej”

Imprezy organizowane przez MOSiR:

         *”Mikołajkowe zawody sportowe”

         *Minispartakiada przedszkolaków”

Ponadto realizowaliśmy projekty i programy organów nadzorujących i prowadzących oraz programy własne.

Dowodem naszej pracy są liczne dyplomy, podziękowania, a także nagrody i wyróżnienia. Wszystkie te osiągnięcia nie SA zasługą jednego człowieka. Każda osoba pracująca w Przedszkolu Nr 8 na swój duży udział w tworzeniu wizerunku placówki.

 

Z uwagi na trudności organizacyjne (duża ilość osób zaproszonych i ograniczona ilość miejsc w sali widowiskowej) obchody 20-lecia przedszkola dla Rodziców z wszystkich grup wiekowych odbędą się podczas Dnia Otwartego - 20 maja 2010 roku w godzinach popołudniowych w ogrodzie przedszkolnym.
        Serdecznie zapraszamy


 

=> Pierwsza kadra przedszkola
 

Nasz adres
 
Przedszkole Teatralne Nr 8
w Krasnymstawie
ul.Tokarzewskiego 49
22-300 Krasnystaw

tel.(082) 576-44-69

e-mail:teatralnaosemka@wp.pl
Reklama
 
System wartości w przedszkolu
 
☺ - dbałość o wszechstronny rozwój dziecka,
☺ - poszanowanie tradycji kulturowych rodzimych i obcych,
☺ - tolerancja i godność własna,
☺ - wrażliwość na potrzeby i szacunek dla osób słabszych, chorych i starszych,
☺ - wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i nauczycieli,
☺ - kreatywne myślenie i twórcze działanie,
☺ - przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się,
☺ - osiąganie pełnej dojrzałości szkolnej.
Kadra przedszkola
 
Dyrektor Przedszkola:
mgr Marta Korowaj

Nauczycielki:
Grażyna Rokosz
mgr Agnieszka Książek
mgr Elżbieta Świątkowska
mgr Małgorzata Nowicka
mgr Małgorzata Usyk
mgr Beata Sędłak
mgr Beata Kalita

Pomoc nauczyciela:
Elżbieta Machul

Intendentka:
Agnieszka Słotwińska

Kucharka:
Anna Korczyńska

Pomoc kucharki:
Małgorzata Soczyńska

Woźne oddziałowe:
Maria Marek
Wiesława Fornal
Józefa Dolebska
Elżbieta Domańska

Woźny:
Stanisław Bielak

Logopeda:
mgr Joanna Lisowsk

Katechetka:
mgr Beata Kleban

Księgowa:
Ewa Troć
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za pomoc w organizacji uroczystości 20-lecia naszej placówki:
 
Kazimierz Ruszniak – Prezes ENERGOREMONTU Sp. z o.o.

Marian Sawa -Prezes Rejonowego Zakładu Energetycznego

Ryszard Kogut – Stacja Paliw KOGUT

Wioletta Daniło – Hurtownia Artykułów Spożywczych i owoców cytrusowych Dekol

Ewa Kicińska – Kiosk Owocowo – Warzywny

Adam Bojarski – Prezes RSP Zagroda

Robert Kawa – Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”

Petelska Lucyna - „AMIKA" Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe

Jolanta Winiarczyk – Sklep „Wej”

Tadeusz Badach – Prezes OSM Krasnystaw

Kazimierz Bazyluk – Prezes „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców

Marian Wójcik Prezes Zarządu ZPO CORA-TEX

Piotr Żołnacz - „AGAT” s.c.

„JO-KO” s.c. – Joanna Kowalczyk, Andrzej Kowalczyk

Zygmunt Kapuścik - Prezes Kartonex" Sp. z o.o.

Lech Berezowski – sieć sklepów kosmetycznych

Janina Grabek – ROLMAX Przedsiębiorstwo Handlowe

Paweł Karchut – Ferma Drobiu

Marcin Ciechan

Joanna Turowska i Jacek Kożuch

Ewa i Artur Gleń – kwiaciarnia IKEBANA

Euro – Edukacja

Anna Kosmowska

Andrzej Kozak

Bożena Pachla – Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

Maria Kiliańska – I L.O. im. Wł. Jagiełły

Maria Kowalczyk – Z.Sz. Nr 1 im. Adama Mickiewicza

Rodzice z grupy „BIEDRONKI"

Rodzice z grupy „ŻABKI”

Rodzice z grupy „SKRZATY”

Rodzice z grupy „MOTYLE”
 
STATYSTYKA ODWIEDZIN: 49326 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=